Download een flash player om de fotos te kunnen zien.

Voorwaarden

Boekingsvoorwaarden Your Planet

De zekerheid van Stichting Garantie Fonds Reisgelden (SGR)

Your Planet is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds   

Your Planet is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internet gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
-    (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
-    de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Offerte

Je kunt eenvoudig via de website een offerte aanvragen. Als je minimaal drie bouwstenen hebt geselecteerd dan vul je je contactgegevens in en verzend je de aanvraag. Je ontvangt dan geheel vrijblijvend een offerte per email. Ons aanbod voor de bouwstenen is 14 dagen geldig. Ons aanbod voor internationale en binnenlandse vluchten is altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Hoe boek je?

Bij je offerte ontvang je ook een boekingsformulier. Als je akkoord gaat met het reisvoorstel dan vul je het boekingsformulier in en stuur je het per email naar ons op. Zodra je dit formulier naar ons verzendt is de boeking gemaakt.

Bevestiging van de boeking

Je boekt je reis door het boekingsformulier op te sturen. Als dit boekingsformulier bij ons binnen is gaan wij alle reserveringen voor je maken. Het kan voorkomen dat accommodatie of programma-onderdelen van een bouwsteen niet beschikbaar zijn. Ook is het mogelijk dat vluchten niet meer tegen de offerteprijs geboekt kunnen worden. We zullen je dan een alternatief voorleggen. Het is mogelijk dat hier meerkosten aan verbonden zijn. Als de reis gereserveerd is ontvang je van ons de factuur. Deze dient tevens als bevestiging van de reis. Controleer goed of de namen van alle reizigers juist vermeld staan en of de boeking correct is. Mocht er iets niet kloppen, laat dit ons dan zo snel mogelijk weten.

Betaling

Als de gehele reis gereserveerd is dan ontvang je van ons de factuur. De aanbetaling bedraagt 15% van het landarrangement. Vluchten moeten meestal in geheel vooraf betaald worden. De betalingstermijn voor de aanbetaling is 10 dagen. Het resterende bedrag dien je uiterlijk 8 weken voor vertrek aan ons over te maken.

Reissomverhogingen

Indien vervoerskosten (inclusief brandstofkosten), verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen stijgen, heeft Your Planet het recht om de reissom te verhogen. Je zult hiervan uiterlijk 20 dagen voor vertrek schriftelijk op de hoogte worden gesteld. De manier waarop de verhoging is berekend zal in een brief worden uitgelegd. Als reiziger heb je het recht om deze verhoging af te wijzen. Hiervoor heb je, na ontvangst van de mededeling, drie werkdagen de tijd. Na deze drie dagen vervalt dit recht. Indien je de verhoging afwijst, heeft Your Planet het recht om de overeenkomst op te zeggen. dit moet binnen zeven werkdagen na ontvangst van de afwijzing gebeuren. Hierna vervalt dit recht.

Reisbescheiden en reisdocumenten

De reisbescheiden ontvang je uiterlijk 5 dagen voor vertrek per post. Mocht je de reisbescheiden dan nog niet binnen hebben, neem dan contact met ons op. Een deel van de reisbescheiden, zoals treintickets, ontvang je meestal ter plaatse. Als reiziger ben je ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de geldigheid en juistheid van je paspoort en visum.

Wijzigingen

Als je de boeking wilt wijzigen dan berekenen wij € 20,- wijzigingskosten. Daarnaast kan het zijn dat er annuleringskosten aan verbonden zijn.

Annulering door de reiziger

Annuleringen dienen schriftelijk te worden gedaan, per brief of per email. De kosten hangen af van het tijdstip waarop geannuleerd wordt.

Tot en met 57 dagen voor vertrek: 20 % van de reissom, met een minimum van € 100,- per persoon

56 dagen tot en met 29 dagen voor vertrek: 50 % van de reissom, met een minimum van € 100,- per persoon

28 tot en met 15 dagen voor vertrek: 75 % van de reissom, met een minimum van € 100,- per persoon

14 tot en met 8 dagen voor vertrek: 90 % van de reissom, met een minimum van € 100,- per persoon

7 dagen voor vertrek tot en met dag van vertrek: 100 % van de reissom, met een minimum van € 100,- per persoon.

Avontuurlijk reizen

Reizen naar verre landen betekent dat je rekening moet houden met een andere cultuur en andere gebruiken. Door omstandigheden kan het soms zo zijn dat dingen iets anders lopen dan gepland. Dit hoort bij het avontuurlijke karakter van de reis. Als reiziger heb je dus een flexibele instelling nodig. Van ons kun je verwachten dat wij er alles aan zullen doen om jouw reis zo soepel mogelijk te laten verlopen.